Wat is bekkenfysiotherapie?Bekkentherapie of bekkenfysiotherapie richt zich op het hele gebied van buik, bekken en lage rug. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar over en weer. Zo kan een klacht in het bekken leiden tot klachten in de bekkenbodem en omgekeerd. Tijdens bekkenfysiotherapie leert u de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken bewust te gebruiken. Wij werken aan uw houding en u oefent om op de juiste manier te bewegen. Zo zorgt u ervoor dat uw klachten verdwijnen of verminderen of u voorkomt ze.

Bekkenfysiotherapie, voor wie?

Problemen met de bekkenbodem zijn vooral bekend van zwangeren, jonge moeders en oudere vrouwen. Toch kunnen ook mannen kampen met een verstoorde bekkenbodemfunctie en ook zij kunnen veel baat hebben bij bekkenfysiotherapie. Voor gezonde zwangere vrouwen werkt bekkenfysiotherapie vooral preventief. De oefeningen voorkomen bekkenpijn en bekkenbodemproblemen zoals ongewenst urineverlies.

Wanneer bekkenfysiotherapie?

De therapie is effectief bij de volgende klachten:

  • ongewild verlies van urine en ontlasting
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen of te ontlasten, veel te vaak plassen
  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
  • pijn of ongemak na verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
  • pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
  • seksuele problematiek die samenhangt met de werking van de bekkenbodem
  • voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties)
  • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond zwangerschap en bevalling
  • begeleiding van gezonde zwangere vrouwen ter preventie van bekkenpijn en bekkenbodemklachten.

Stuitklachten (coccygodynie)

Stuitklachten worden ook door de bekkenfysiotherapeut behandeld. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de NIMOC-methode. NIMOC


Zo gaat de bekkenfysiotherapeut in zijn werk

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie en licht mensen voor. Veel klachten ontstaan namelijk door onwetendheid en een verkeerde manier van plassen of ontlasten. Daarnaast coacht, begeleidt en behandelt een bekkenfysiotherapeut patiënten.

Bekkenfysiotherapie bij FS Fysio

Voor deze vorm van fysiotherapie kunt u terecht bij Bekkenfysiotherapeut Annemarie Rozendaal van FS Fysio. Zij werkt aan de Fascinatio Boulevard 1124 in Capelle aan den IJssel. Onze fysiotherapeut Melanie de Groot is ook in bekken klachten gespecialiseerd en verzorgt Zwangerfit®.  Hebt u veel pijnklachten of bent u net bevallen? Zo nodig komen zij naar u toe.

Vergoedingen bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapie valt onder de vergoeding voor fysiotherapie en wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt hangt af van het aanvullende pakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Dit kunt u onder andere terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, mits behandeld door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut, wordt voor negen behandelingen vergoed uit de basisverzekering, door alle zorgverzekeraars. De zorg vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico

Maak hier uw afspraak