Heeft u last van tinnitus (oorsuizen)?

Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, komt in vele vormen voor. Voor de één is het een piep, de ander hoort een ruis en anderen horen weer een brommende toon. Soms is de toon en het volume constant in andere gevallen is het weer een wisselende waarneming in geluid en/of volume.

Tinnitus (oorsuizen)

Tinnitus is een lastig te begrijpen fenomeen waar ongeveer 10% van de Nederlanders mee te maken heeft. Het aantal patiënten neemt toe naarmate de leeftijd toe neemt, boven de 80 jaar  neemt het aantal echter weer iets af.

Vormen van tinnitus

Tinnitus is in te delen in twee categorieën:

  1. De objectieve tinnitus, hierbij is het geluid niet alleen voor de patiënt te horen, maar ook voor een buitenstaander. Dit kan soms middels een ingreep verholpen worden.
  2. De subjectieve tinnitus is de meest voorkomende vorm. Hierbij hoort de patiënt een geluid wat er voor anderen niet is. Het is dus eigenlijk een fantoom geluid.

Ontstaan van tinnitus

Tinnitus is in veel opzichten nog een onbegrepen aandoening. Er zijn verschillende vermoedelijke oorzaken voor het ontstaan van oorsuizen, ruis of piep.

De bekendste is een beschadiging van het gehoororgaan. Iedereen is wel eens bij een feestje geweest waar de muziek hard stond en er (tijdelijk) een piep in het oor achterbleef. Als het gehoororgaan echter blijvend beschadigd raakt kan er een blijvend geluid gehoord worden zonder de aanwezigheid van het werkelijke geluid.

Ook als de beschadiging een zeer klein frequentie bereik betreft kan dit al voor problemen zorgen. Misschien leidt deze beschadiging dan niet tot gehoorverlies maar onze hersenen compenseren deze schade. Zij proberen het ontbrekende geluid in te vullen, hierdoor kan tinnitus ontstaan.

Een andere oorzaak voor het ontstaan van oorsuizen is overprikkeling van het (centraal) zenuwstelsel. Hierbij reageert het lichaam eigenlijk heftiger dan nodig zou zijn. De hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor ons gehoor kunnen dan ook geprikkeld raken vanuit andere structuren. Dit kan tot gevolg hebben dat een hersengebied actief raakt zonder werkelijke prikkeling vanuit het gehoororgaan.

Het blijkt dat ongeveer 25% van de tinnitus patiënten last heeft van een zogenaamde somatosensorische tinnitus. Dit betekent dat de klacht kan worden beïnvloed door houding of functie van het hoofd, de kaak of de nek. Dit houdt vaak verband met een verhoogde spierspanning in de nek, hals of kauwspieren.

Stress en tinnitus

Stress kan tinnitus verergeren, waarbij tinnitus voor veel mensen zelf ook weer stress geeft. Hierbij ontstaat een vicieuze cirkel waar mensen zelf lastig uitkomen. Onzekerheid over het verloop van tinnitus kan zorgen dat mensen zich sterk op het oorsuizen gaan focussen waarbij het geluid juist aanwezig blijft.

Behandeling Tinnitus

Patiënten krijgen vaak de boodschap dat ze moeten leren leven met tinnitus. Dit  komt omdat er voor een arts geen behandelmogelijkheden zijn voor een niet objectiveerbare tinnitus. Toch zijn er mogelijkheden om de klachten te verminderen of beheersbaarder te maken.
Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de behandeling van tinnitus. Een multidisciplinaire behandeling, waaronder ook orofaciale fysiotherapie, oefeningen, coaching en cognitieve gedragstherapie ingezet wordt blijkt het meest succesvol.

De orofaciaal fysiotherapeut kan helpen de mobiliteit van de (nek)wervels en het kaakgewricht verbeteren; de spierspanning in de hoofd- en hals regio te verminderen en proberen te voorkomen dat dit door ongewenst gedrag weer terugkomt. Bij ongeveer 61% van de patiënten met een somatosensorische tinnitus heeft behandeling effect.

Meer informatie over onderzoek van kaakfysiotherapie bij tinnitus vind u hier:

Kaakfysiotherapie effectief bij somatische tinnitus

(Translated by Google) Great help at FS Physio. Complaint that I had been dealing with for a year has disappeared like snow in the sun. (Original) Geweldig geholpen bij FS Fysio. Klacht waar ik al een jaar mee rondliep is verdwenen als sneeuw voor de zon.

Rob DeHair Avatar Rob DeHair
september 24, 2021

Echt weer super geholpen erg professioneel en weer van me klachten af ????

Eugene Botermans Avatar Eugene Botermans
juli 27, 2020

Door goede behandelingen en sportadvies zonder problemen mijn sportcarrière kunnen doorlopen.

Vincent Blok Avatar Vincent Blok
juli 27, 2020

Deze therapeuten kunnen u helpen bij uw klacht

Maak een afspraak