Heeft u last van duizeligheid?

Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie van het lichaam. Die informatie is afkomstig van de volgende deelsystemen:

 • Het evenwichtsorgaan
 • De ogen
 • Het gevoel in de spieren en pezen; vooral uit de voetzolen, benen en nek.

Als de hersenen de informatie uit de deelsystemen niet of verkeerd interpreteren, ontstaat het gevoel van duizeligheid. Ieder deelsysteem kan duizeligheid en / of evenwichtsklachten veroorzaken. In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan; het gevoel dat wordt beleefd als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is.

Wat zijn klachten bij duizeligheid?

De sensatie die men ervaart kan nogal verschillen. Het kan gaan om draaierigheid, licht in het hoofd, zweverigheid, het gevoel alsof de wereld om u heen draait of het idee dat u zelf rond tolt.

Klachten die daarnaast kunnen voorkomen zijn; desoriëntatie, het gevoel dat u valt, angst, transpireren, misselijkheid en braken.

 

Wat zijn de oorzaken bij duizeligheid?

Acute aandoening van het evenwichtsorgaan

Dit leidt tot heftige draaiduizeligheid met misselijkheid en braken. Vaak ziet men de omgeving draaien. De klachten kunnen minuten tot uren duren, waarna spontaan herstel optreedt. De bekendste oorzaken van een acute aanval van draaiduizeligheid zijn:

 • Ontsteking van het evenwichtsorgaan.
 • De ziekte van Ménière.
 • Een aanval van migraine.
 • Bloeding in het evenwichtsorgaan en/of (kleine) hersenen.

BPPD

Men spreekt van Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD) bij draaiduizeligheid die seconden duurt en optreedt bij bepaalde bewegingen (bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed, gaan liggen in bed).

Orthostatische hypotensie

Een daling van de bloeddruk bij overeind komen kan leiden tot een licht gevoel in het hoofd bij opstaan of langdurig staan. Dit kan soms een bijwerking van medicatie zijn.

Overige oorzaken

Laag bloedsuikergehalte of vergiftigingen (bv alcohol of medicijngebruik).

Angst, hyperventilatie en depressie.(Meestal betreft het dan een licht, zweverig gevoel en geen draaiduizeligheid.)

Zeer prettige benadering, houden mijn klachten goed in het oog en stemmen daar de behandeling direct op af. Locatie biedt tal van training mogelijkheden. Zeer persoonlijke benadering

thumb Henk Klein
oktober 8, 2021

Door goede behandelingen en sportadvies zonder problemen mijn sportcarrière kunnen doorlopen.

thumb Vincent Blok
juli 27, 2020

Wordt goed geholpen. Regels worden strikt in acht genomen.

thumb Jolanda Hardenbol
maart 4, 2021

Wat voor onderzoek kan er uitgevoerd worden?

Het belangrijkste deel van het onderzoek is uw eigen verhaal. Op grond daarvan kan vaak al vermoed worden wat de oorzaak van de duizeligheid (geweest) is en welk onderzoek eventueel nog verricht moet worden. In uw verhaal wordt gelet op onder andere de volgende aspecten:

 • Om wat voor duizeligheid gaat het? Draait de omgeving? Heeft u het gevoel om te vallen? Voelt u zich licht in het hoofd?
 • Wat is het verloop in de tijd? Ontstonden de klachten geleidelijk of acuut? Hoe lang duurden de klachten? Is de duizeligheid continu aanwezig?
 • Zijn er omstandigheden waardoor de klachten optreden of verergeren? Worden de klachten bijvoorbeeld uitgelokt door hoofdbewegingen? Doen ze zich voor bij omdraaien in bed, bij rechtop gaan staan, tijdens lopen of in drukke winkels?

 

Het algemene onderzoek kan bestaan uit inspectie van de oren, beoordeling van oogbewegingen, houding en evenwicht, meting van hartslag en bloeddruk.

Zo nodig kan uw huisarts aanvullend onderzoek adviseren in de vorm van een hoortest en gespecialiseerd onderzoek van het evenwichtsorgaan. In enkele gevallen is beeldvormend onderzoek (CT-scan of MRI-scan) nodig. Aan de hand van uw verhaal en de resultaten van het aanvullend onderzoek lukt het meestal stap voor stap de oorzaak van de duizeligheid op te sporen.

Hoe kan fysiotherapie helpen bij duizeligheid?

Afhankelijk van de oorzaak zijn de volgende behandelingen mogelijk:

 • Bij balans- en evenwichtsklachten, die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan, kan fysiotherapie systemen triggeren die het herstel compenseren.
 • Bij een verstoorde oogreflex werking kan er, d.m.v. gerichte oefentherapie, verbetering optreden
 • Bij verschillende vormen van BPPD kan een repositie manoeuvre worden uitgevoerd. De losliggende ‘kristallen’ worden teruggebracht naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze geen hinder meer geven.
 • Bij een acute aanval van draaiduizeligheid kunnen de duizeligheidsklachten en misselijkheid worden bestreden met medicijnen. Bij sommige aandoeningen (zoals de ziekte van Ménière en migraine) is onderhoudsmedicatie zinvol, met als doel nieuwe aanvallen te voorkomen.

FS Fysio is een erkend duizeligheidscentrum voor de Nederlandse vereniging van KNO artsen (www.kno.nl)

Hieronder staan twee download-links naar oefeningen die u kunt doen. Wij adviseren u deze alleen te doen in overleg met uw fysiotherapeut.

Deze therapeuten kunnen u helpen bij uw klacht

Maak een afspraak