Betalingsvoorwaarden

Hieronder vindt u de betalingsvoorwaarden van FS Fysio. Indien een patient bij ons in behandeling is dan wordt deze geacht onderstaande termijnen aan te houden.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie zullen wij trachten de kosten van de behandeling direct bij uw zorgverzekeraar te declareren. Helaas kan het voorkomen dat u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. In dat geval zijn de kosten voor uw eigen rekening. Wij hanteren de volgende voorwaarden:

  • Kosten die voortvloeien uit een (para-)medische behandeling of verstrekking worden bij de patiënt (of vertegenwoordiger) in rekening gebracht. Het notabedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van FS Fysio te zijn bijgeschreven.

 

  • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke. FS Fysio is dan gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.

 

Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij om, ontvangen nota’s, altijd eerst te voldoen aan FS Fysio. Hierna kan deze voor een eventuele vergoeding bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar kan men aangeven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan.

Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 14 dagen na factuurdatum indienen bij FS Fysio.

Fysiotherapie is gevestigd in Capelle aan den IJssel. Overige informatie over FS Fysio kunt u hier terugvinden.

Maak een afspraak