Tarieven

In veel gevallen vergoedt de verzekering het volledige bedrag van uw behandeling of een deel daarvan. Voor meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie in uw eigen situatie verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar. Onze praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Wij hebben geen contract met De Friesland verzekering, mocht u hierbij verzekert zijn dan kunt u wel bij ons terecht voor behandeling, alleen dan ontvangt u van ons een nota, u bent zelf verantwoordelijk om deze aan ons te voldoen. Vervolgens kan de rekening worden ingediend bij De Friesland verzekering en zal een deel van de nota vergoed worden, indien u verzekert bent voor fysiotherapie.

In onderstaande tabel kunnen de tarieven worden teruggevonden.

Verrichting   Code zorgverzekeraar    Prijs*
 
Intake zonder verwijzing   1864 € 46,00
Intake met verwijzing   1870 € 46,00
Eenmalig onderzoek   1400 € 58,00
Zitting
   Fysiotherapie   1000 € 35,00
   Manuele therapie   1200 € 46,00
   Oedeemtherapie   1500 € 46,00
   Psychosomatische fysiotherapie   1750 € 46,00
   Bekkenfysiotherapie   1600 € 46,00
Fysiotherapie aan huis   1001 € 40,00
Fysiotherapie in een inrichting   1002 € 40,00
Telefonisch of e-mail consult   1920 € 11,50
Schadeletselrapportage   1901 € 61,00
Niet nakomen van een afspraak**  € 26,25

* Onze tarieven zijn vrijgesteld van BTW
** Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn niet bij de zorgverzekeraar te declareren.

Wij verkopen enkele producten in onze praktijk:

Product Prijs***
  
Tenniselleboog brace   € 16,00
Bekkenband   € 35,00
Herzog sleeve   € 45,00
Herzog compressiekous   € 49,50
Herzog compressietube  € 45,00

*** Deze prijzen zijn inclusief BTW

Betalingsvoorwaarden

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie zullen wij trachten de kosten van de behandeling direct bij uw zorgverzekeraar te declareren. Helaas kan het voorkomen dat u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. In dat geval zijn de kosten voor uw eigen rekening. Wij hanteren de volgende voorwaarden:

  • Kosten die voortvloeien uit een (para-)medische behandeling of verstrekking worden bij de patiënt (of vertegenwoordiger) in rekening gebracht. Het notabedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van FS Fysio te zijn bijgeschreven.
  • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke. FS Fysio is dan gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.

Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij om, ontvangen nota’s, altijd eerst te voldoen aan FS Fysio. Hierna kan deze voor een eventuele vergoeding bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar kan men aangeven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan.

Opmerkingen, vragen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 14 dagen na factuurdatum indienen bij FS Fysio.