Specialist in hoofdpijnHoofdpijn is een aandoening waar veel mensen in Nederland last van hebben. Het kan diverse oorzaken hebben. Veel van deze oorzaken zijn fysiotherapeutisch niet beïnvloedbaar. Echter een aantal vormen wel. Hierbij valt te denken aan hoofdpijn afkomstig hoog uit de nek, de zogenaamde cervicogene hoofdpijn (CGH) of (spier-) spanningshoofdpijn (tension-type hoofdpijn ofwel TTH).

Migraine is een andere vorm van hoofdpijn welke veel voorkomt. Deze is niet direct door een fysiotherapeut te behandelen. Wel is hiervan bekend dat dit een gevolg kan zijn van één van de twee eerder genoemde hoofdpijnvormen, welke wel door een fysiotherapeut beïnvloedbaar zijn.

Pijnstillers en/of andere medicatie worden vaak gebruikt bij hoofdpijn. Langdurig gebruik hiervan kan echter ook een averechts effect hebben en juist de hoofdpijn in stand houden. Wij hebben het dan over medicatieafhankelijke hoofdpijn.

Om deze verschillende hoofdpijnvormen van elkaar te kunnen onderscheiden is goed lichamelijk onderzoek nodig.com.advasoft.temp_l Bij met name langdurige hoofdpijn kan het zeer zinvol zijn om een hoofdpijndagboek in te vullen. Deze vult u gedurende een maand in om te zien of er een structuur zit in de hoofdpijn en mogelijk kunnen hiermee bepaalde factoren die de hoofdpijn uitlokken geïdentificeerd worden. Er zijn verschillende hoofdpijndagboeken in omloop en te vinden op het internet. Allemaal dienen ze hetzelfde doel. Binnen Gezondheidscentrum GOED Fascinatio gebruiken de huisartsen en fysiotherapeuten hetzelfde dagboek. Deze is hieronder te downloaden. Ook vindt u hier een korte vragenlijst waarmee de hoofdpijnvorm beter te bepalen is.

Download hier de vragenlijst
Download hier het hoofdpijndagboek

Maakt u bij ons een afspraak? Vult u dan alstublieft de vragenlijst thuis alvast op uw gemak in.

Vergoedingen fysiotherapie

De fysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt hangt af van het aanvullende pakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Dit kunt u onder andere terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Maak hier uw afspraak