Specialist in revalidatie na een totale heupprotheseArtrose is een van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen onder de Nederlandse bevolking, van de mensen ouder dan 50 jaar heeft 14,6% artrose.

Artrose is niet te genezen, maar de klachten zijn in veel gevallen goed te verminderen met medicatie en fysiotherapie. Wanneer deze behandelwijzen onvoldoende effect hebben en mensen ernstig worden beperkt in hun dagelijks functioneren kan er over worden gegaan op een gewrichtsvervangende operatie, in dit geval een totale heupprothese of een totale knieprothese. Het doel van een kunstgewricht is pijnvermindering en verbetering van mobiliteit.

Behandeling

Na de operatie moet er gerevalideerd worden, met als doel om met minimale pijn een zo goed mogelijke functie heup te behalen. Deze revalidatie bestaat uit verschillende fases en zal per patiƫnt verschillen qua tijd en doelen. De gemiddelde termijn is tussen de 3 en 5 maanden.

Tijdens de revalidatie zal de therapie in de meeste gevallen 2 maal per week plaatsvinden, waarnaast er advies en oefeningen mee worden gegeven om thuis te trainen.

In de eerste fase, vlak na het ontslag uit het ziekenhuis, zal de therapie in de meeste gevallen aan huis plaatsvinden. De therapeut komt dan bij u thuis, dit is mogelijk in heel Capelle aan den IJssel, om samen met u de revalidatie op te starten. Het doel is in het begin met name om de zelfredzaamheid thuis te vergroten, de mobiliteit van het gewricht te verlengen en de circulatie weer op gang te brengen.

De tweede fase vindt, indien mogelijk, plaats in de praktijk. Deze is met een lift bereikbaar. In deze fase wordt met name aandacht besteed aan het verbeteren van het looppatroon en het afbouwen van de loophulpmiddelen. Hiernaast zijn in de praktijk verschillende materialen aanwezig die gebruikt kunnen worden bij het verbeteren van de mobiliteit, spierkracht en stabiliteit van het gewricht.

In de derde fase wordt de intensiteit en de duur opgebouwd en is de training gericht op sport- en of werkhervatting. Deze behandelingen vinden plaats in de nabijgelegen sportschool, Sportcentrum Rivium, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een ruim aanbod aan fitnessapparatuur.

Kortom: onze therapeut kan u in het gehele revalidatieproces persoonlijk begeleiden, zowel direct na de operatie bij u thuis als later in de praktijk en in het sportcentrum. Dit met als doel dat u zo snel mogelijk weer zo goed mogelijk kunt functioneren.

Vergoedingen fysiotherapie

De vergoeding voor fysiotherapie en wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt hangt af van het aanvullende pakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Dit kunt u onder andere terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Wanneer de specialist u verwijst voor fysiotherapie na een nieuwe heup prothese komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit uw basisverzekering vanaf de 21ste behandeling. Houd u er wel rekening mee dat in dit geval uw eigen risico belast zal worden.

Maak hier uw afspraak